Antivirales

ACICLOVITA ACICLOVIR ICU VITA 200 mg [24 comp.]

$807

DICIPAL 200 mg [24 cap.]

$921

EXPIT 200 mg [25 comp.]

$809

KALFED 500 mg [14 comp.]

$1.595

KALFED 500 mg [7 comp.]

$925

RAPIVIR COMPRIMIDOS 500 mg [10 comp.]

$3.379

RAPIVIR COMPRIMIDOS 500 mg [24 comp.]

$7.741

Volver al comienzo